YKB

Yrkeskompetensutbildning

140 timmar – 21år eller äldre

280 timmar – Under 21år

35 timmar – fortbildning YKB vart 5:e år!

OBS!! För att arbeta som yrkesförare måste man förutom rätt körkortsbehörighet även ha ett yrkesförarkompetensbevis.

Kontakta oss om du känner dig tveksam på vad som gäller för just dig!

YKB Grundutbildning 140h             = 24000:-

* YKB Grundutbildning 280h             = 32000:-

* C -Körkort + YKB Grundutb. 140h  = 40000:-

* C- Körkort + YKB Grundutb. 280h  = 50000:-