Handledarutbildning

I Januari 2006 trädde en ny lag i kraft som innebar att alla privata handledare samt elever måste genomgå en tre timmar lång handledarutbildning. Vi på Umeå-Vännäs Trafikskola tror på ett gott samarbete mellan den privata handledaren och oss som trafikskola. Därför presenterar vi en handledarutbildning där vi trafiklärare delar med oss av goda tips och råd till handledaren inför den privata övningskörningen.

Vi vill inte konkurrera med handledaren utan samarbeta för att uppnå en så billig och effektiv körkortsutbildning som bara är möjligt, utan att tumma på kvalitén. En handledarutbildning syftar till att göra handledaren medveten om de vanligaste problemen för en nybörjare bakom ratten och hur dessa problem på lättaste sätt kan avhjälpas.

För att få vara handledare krävs det att:

  • Du har fyllt 24år.
  • Du ska under de senaste 10åren ha haft körkort för fordonet i  minst 5år. Du får inte ha mist körkortet under de senaste 3åren på grund  av rattfylleri eller annat grovt brott. Har körkortet varit återkallt under denna tid på grund av tex fortkörning får det inte varit återkallat sammanlagt mer än 3månader.
  • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES.
  • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.

Utbildning:

  • För att få övningsköra privat måste såväl handledare som elev genomgå en introduktionsutbildning.
  • Utbildningen sker under en kväll, ca 3 timmar.
  • Handledaren och eleven behöver inte närvara vid samma tillfälle.

Efter utbildning:

  • Trafikskolan skickar in intyget om genomförd utbildning.
  • Man måste även själv ansöka om att få vara handledare. Blanketter finns på körkortsportalens hemsida – ”ansökan om handledarskap”.
  • Eleven måste ha ett giltigt körkortstillstånd (lämpan) innan man kan börja övningsköra privat.

Pris för handledarutbildningen: 450kr/deltagare